Vrijwillige inzet van leden

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Bij TVO kiezen wij er voor dat ieder seniorlid op jaarbasis een aantal keren actief is voor de vereniging. Dat kan bijvoorbeeld door een bardienst te doen of mee te helpen bij de klusdagen. Maar ook door het organiseren van activiteiten zoals het open toernooi of de jeugdavonden. Keuze te over dus. Je vrijwillige inzet afkopen kan ook. Dit kost € 50,00 per seizoen en wordt geïncasseerd bij je contributiebetaling.