Afhangen

  1.  Leden zijn niet verplicht af te hangen.
  2. Afhangen via het digitale afhangbord wordt gewaardeerd.
  3. Wanneer is afgehangen via het digitale afhangbord en de baan is op de besproken tijd bezet door leden die niet hebben afgehangen dan dienen deze laatsten de baan te verlaten.
  4. Het digitale afhangbord is leidend.
  5. In gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur.